NEWS & PRESS

COVID-19 Insurance Notice! 2077-6-5 | कोभिड–१९ को जोखिम बीमा सम्बन्धी सूचना ! | कोरोना संक्रमितहरुको मनोबल उच्च पार्दै उपचारमा नीजहरुकै सहयोग र प्लाज्मा दानबाट जीवन रक्षा गरी समाजमा पुर्नस्थापना गराउन सकिने सन्देश सहितको अभियान संचालन गर्ने संघको निर्णय । | See All
Quick Inquiry
P.O. Box 189, Exhibition Road, Kathmandu Nepal.
Meet the Team

Our Official Staff

Mr. Milan Chandra Khanal
Administrative Officer
Mr. Prabesh Lamichhane
Administrative Assistant
Dr. Krishna Rana
Clinical Research Officer
Mr. Damber Sedhai
Guard Cum Peon