NEWS & PRESS

Press Release 2079-10-29 | Press Release 2079-10-28 | डा. जनिथलाल सिंहमाथी अस्पताल परिसर भित्रै प्रहरीले लाठ्ठी चार्ज गरी गम्भिर घाईते बनाएको घटनाप्रति नेपाल चिकित्सक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण | See All
Quick Inquiry
P.O. Box 189, Exhibition Road, Kathmandu Nepal.
Our Past Officials

NMA Past Present

Tenure : 2007-2015
DR. SIDDHI M.A. DIXIT
Past President
Tenure : 2016-2017
DR. JIT S. MALLA
Past President
Tenure : 2017-2018
DR. DINESHANANDA BAIDYA
Past President
Tenure : 2018-2019
DR. NAGESWAR P. SINGH
Past President
Tenure : 2019-2021
DR. YAGYA RAJ JOSHI
Past President
Tenure : 2021-2023
DR. AWADH N. LAL
Past President
Tenure : 2023-2025
DR. LAXMAN POUDYAL
Past President
Tenure : 2025-2027
DR. LAKSHMI N. PRASAD
Past President
Tenure : 2027-2029
DR. SHANKER B. SINGH
Past President
Tenure : 2029-2031
DR. RAM B. ADIGA
Past President
Tenure : 2031-2033
DR. ANJANI K. SHARMA
Past President
Tenure : 2033-2035
DR. BISHNU P. SHARMA
Past President
Tenure : 2035-2038
DR. MANINDRA R. BARAL
Past President
Tenure : 2039-2041
DR. BADRI B. VAIDYA
Past President
Tenure : 2041-2043
DR. SUDIP K. BHATTACHARYA
Past President
Tenure : 2043-2045
DR. YANTA M. PRADHAN
Past President
Tenure : 2045-2047
DR. SACHEY K. PAHARI
Past President
Tenure : 2047-2049
DR. HEMANG DIXIT
Past President
Tenure : 2049-2051
DR. BHOJ R. JOSHI
Past President
Tenure : 2051-2053
DR. RAMESH K. ADHIKARI
Past President
Tenure : 2053-2055
DR. VIJAY K. SHARMA
Past President
Tenure : 2055-2057
DR. ANAND P. SHRESTHA
Past President
Tenure : 2057-2059
DR. KALYAN RAJ PANDEY
Past President
Tenure : 2059-2061
DR. MANOHAR PRASAD GUPTA
Past President
Tenure : 2061-2063
DR. SUDHA SHARMA
Past President
Tenure : 2063-2065
DR. CHOP LAL BHUSAL
Past President
Tenure : 2065-2067
DR. KEDAR NARSINGH K.C.
Past President
Tenure : 2067-2069
DR. KIRAN PRASAD SHRESTHA
Past President
Tenure : 2069-2073
DR. ANJANI KUMAR JHA
Past President
Tenure : 2073-2076
DR. MUKTI RAM SHRESTHA
Past President
Past Executive Bodies
NMA Election