NEWS & PRESS

COVID-19 Insurance Notice! 2077-6-5 | कोभिड–१९ को जोखिम बीमा सम्बन्धी सूचना ! | कोरोना संक्रमितहरुको मनोबल उच्च पार्दै उपचारमा नीजहरुकै सहयोग र प्लाज्मा दानबाट जीवन रक्षा गरी समाजमा पुर्नस्थापना गराउन सकिने सन्देश सहितको अभियान संचालन गर्ने संघको निर्णय । | See All
Quick Inquiry
P.O. Box 189, Exhibition Road, Kathmandu Nepal.
We Everyware in Nepal

NMA Branches

Lumbini Branch
 • President : Dr. Indra Dhakal
 • Secretary : Dr. Santosh Pokhrel
 • Province : 5
 • Address : Traffic Chowak , Butwal
Seti Branch
 • President : Dr. Pramod Joshi
 • Secretary : Dr. Pradeep Mishra
 • Province : 7
 • Address : Setri Pradeshik Hospital
Dang Branch
 • President : Dr. Kuber Regmi
 • Secretary : Dr. B.P. Bhusal
 • Province : 5
 • Address : rapti Zonal Hospital
Mechi Branch
 • President : Dr. Chandreshwar Yadav
 • Secretary : Dr. Dharma Pal Ray
 • Province : 1
 • Address : Mechi Zonal Hospital, Bhadrapur, Jhapa
Koshi Branch
 • President : Dr. Farwad Silwal
 • Secretary : Dr. Santosh Kafle
 • Province : 1
 • Address : Biratnagar
Bheri Branch
 • President : Dr. Binod Kumar Karna
 • Secretary : Dr. Piyush Kanodia
 • Province : 5
 • Address : Bheri Zonal Hospital
Dharan Branch
 • President : Dr. Raju Rijal
 • Secretary : Dr. Deebya Raj Mishra
 • Province : 1
 • Address :
Sagarmatha Branch
 • President : Dr. Ranjit Kumar Jha
 • Secretary : Dr. Saroj Kumar Yadav
 • Province : 2
 • Address :
Lahan Branch
 • President : Dr. Pasupati Chaudhary
 • Secretary : Dr. Gauri Shankar Sah
 • Province : 2
 • Address :
Janakpur Branch
 • President : r. Ram Naresh Pandit
 • Secretary : Dr. Ramji Yadav
 • Province : 2
 • Address :
Narayani Branch
 • President : Dr. Arun Kumar Singh
 • Secretary : Dr. Uday Narayan Singh
 • Province : 2
 • Address :
Chitwan Branch
 • President : Dr. Lok Bahadur Sedhain
 • Secretary : Dr. Surya Prakash Sapkota
 • Province : 3
 • Address :
Gandaki Branch
 • President : Dr. Nirmal Lamichhane
 • Secretary : Dr. Krishna Chandra Rijal
 • Province : 4
 • Address :
Surkhet Branch
 • President : Dr. Keshar Dhakal
 • Secretary : Dr. Nabaraj K.C.
 • Province : 6
 • Address :
Jumla Branch
 • President : Dr. Mangal Rawal
 • Secretary : Dr. Harihar Regmi
 • Province : 6
 • Address :
Palpa Branch
 • President : Dr. Nir Raj Sharma
 • Secretary :
 • Province : 5
 • Address :