NEWS & PRESS

COVID-19 Insurance Notice! 2077-6-5 | कोभिड–१९ को जोखिम बीमा सम्बन्धी सूचना ! | कोरोना संक्रमितहरुको मनोबल उच्च पार्दै उपचारमा नीजहरुकै सहयोग र प्लाज्मा दानबाट जीवन रक्षा गरी समाजमा पुर्नस्थापना गराउन सकिने सन्देश सहितको अभियान संचालन गर्ने संघको निर्णय । | See All
Quick Inquiry
P.O. Box 189, Exhibition Road, Kathmandu Nepal.
Happening in NMA

Our Program & Activities

Mask & PPE distribution to Medical Workers

Mask & PPE distribution to Medical Workers

COVID-19 Awareness Program to the doctors

COVID-19 Awareness Program to the doctors

JNMA Capacity Building Training

JNMA Capacity Building Training

Psychosocial training for volunteers

Psychosocial training for volunteers